Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Leszek Miller - sylwetka lidera lewicy

dodano 2013-07-03 08:59 w kategorii: Ludzie

Bez wątpienia jest jedną z najważniejszych postaci na polskiej scenie politycznej oraz niezwykle zasłużonym działaczem. Lubi cięte riposty, bon moty ubarwiające język polskiej polityki oraz spacery z ukochanym psem rasy York. O kim mowa? Oczywiście o Leszku Millerze, który dziś obchodzi swoje urodziny. Z tej okazji zachęcamy do zapoznania się z niezwykle bogatą sylwetką przewodniczącego SLD i oczywiście składamy najserdeczniejsze życzenia. 

Leszek Miller to bez wątpienia jedna z najważniejszych postaci na polskiej scenie politycznej oraz niezwykle zasłużony działacz. Jego kariera polityczna i działalność społeczna rozpoczęła się w Związku Młodzieży Socjalistycznej. Po powrocie ze służby wojskowej w 1969 roku wstąpił do PZPR. W latach 1973-1974 pełnił funkcję sekretarza Komitetu Zakładowego PZPR. A od 1977 roku pracował w Komitecie Centralnym kierując Zespołem, a następnie Wydziałem ds. Młodzieży, Kultury Fizycznej i Turystyki. 

Uczestniczył, jako przedstawiciel strony partyjno-rządowej, w obradach historycznego „Okrągłego Stołu”. W lipcu 1986 roku został wybrany I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Skierniewicach. W grudniu 1988 roku awansował na stanowisko sekretarza Komitetu Centralnego PZPR. W 1989 roku został członkiem Biura Politycznego Komitetu Centralnego PZPR. Po rozwiązaniu PZPR był współzałożycielem Socjaldemokracji Rzeczpospolitej Polskiej - pełnił  funkcję sekretarza generalnego, później wiceprzewodniczącego, a od grudnia 1997 przewodniczącego. 

Doprowadził do utworzenia Sojuszu Lewicy Demokratycznej, który odniósł największy od początku polskiej transformacji sukces wyborczy. Partia ta powstała w 1999 roku i w tym samy roku został jej przewodniczącym. Funkcję tę nieprzerwanie sprawował do lutego 2004. W latach 1997-2001 był przewodniczącym Klubu Parlamentarnego SLD. 

W 1991 był liderem listy wyborczej SdRP w Łodzi i po znaczącym sukcesie wyborczym wszedł do parlamentu. W trzech kolejnych wyborach do Sejmu startując ciągle z Łodzi otrzymywał za każdym razem coraz więcej głosów, (od 50 tys. w 1991 do 146 tys. w 2001), mandat poselski sprawował do 2005 roku.

Piastował wysokie stanowiska, zarówno w strukturze swoich ugrupowań politycznych, jak i państwie. W latach 1993-1996 Miller kierował resortem pracy i polityki społecznej w rządzie Waldemara Pawlaka i Józefa Oleksego, a następnie stał na czele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pełnił również funkcję prezesa Rady Ministrów i to za jego kadencji Polska weszła do Unii Europejskiej, przeprowadzono między innymi  program cięć w wydatkach publicznych, zlikwidowano kasy chorych i utworzono Narodowy Fundusz Zdrowia, przeprowadzono znaczne obniżenie podatków - do 19 procent dla osób prawnych oraz osób prowadzących działalność gospodarczą, a także przyjęto ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Przeprowadzono też reformę górnictwa oraz restrukturyzację i oddłużenie wielu zakładów pracy. Działania te przyniosły w następnych latach ożywienie gospodarcze i wzrost wpływów do budżetu państwa.

Był także pierwszym ministrem, który wprowadził na stanowiska swoich zastępców kobiety: Katarzynę Piekarską i Małgorzatę Winiarczyk - Kossakowską. 4 grudnia 2003 roku doznał poważnych obrażeń w wyniku katastrofy rządowego śmigłowca Mi-8 pod Warszawą. Mimo tego 13 grudnia wziął udział w szczycie UE w Brukseli, gdzie we współdziałaniu z delegacją Hiszpanii i innymi krajami zablokowali niekorzystną dla Polski Konstytucję UE.W okresie swojej  kadencji prowadził aktywną politykę międzynarodową. Wielokrotnie spotykałem się z prezydentami: Bushem i Putinem oraz przywódcami Europy i świata.

Z różnych powodów podjął decyzję o wystąpienie z szeregów SLD i założył własną partię o nazwie Polska Lewica. Jak sam mówi był to poważny błąd w jego życiu politycznym, którego drugi raz by nie popełnił. Do SLD powrócił 10 grudnia 2011 roku i  został ponownie jej szefem.

Lubi cięte riposty i bon moty ubarwiające język polskiej polityki. Wiele z nich weszło do codziennego słownictwa politycznego i społecznego. Zdanie "nie ważne jest jak mężczyzna zaczyna, ważne jak kończy" przyniosło mu laury w konkursie Srebrne usta i jest nadal przywoływane w różnych okolicznościach. Wraca się także do słów skierowanych do posłów prawicy uchwalających ustawę lustracyjną, że przypominają oni "karpie głosujące za przyspieszeniem świąt Bożego Narodzenia". Zdanie: "Bracia Kaczyńscy są nie tylko z tej samej partii, ale z tego samego jaja" internauci Wirtualnej Polski uznali za wypowiedź roku 2005.Oprócz dwukrotnego tytułu "Człowieka Roku" tygodnika "Wprost" jest także laureatem telewizyjnych "Wiktorów" i wielu innych nagród. W 1996 otrzymał tytuł Kawalera Orderu Uśmiechu.Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.